Фалшиви биохрани без проблем ни пробутват в магазините

Това е основният извод, който може да си направи всеки, който прочете доклада на Сметната палата за контрола върху сектора, пише "Труд". Интересите на потребителите не са защитени, категорични са проверяващите. Причината е в занижения контрол и липсата на комуникация между ресорните институции – Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните и Държавен фонд “Земеделие”. Според нормативната база, действаща в периода на одита, ако в храни, продавани като био бъдат открити пестициди или ГМО, на производителя и на търговеца се прави само забележка. Не е задължително продуктите, които не отговарят на определението био, да бъдат изтегляни от търговската мрежа. Занижените наказания при нарушения водят до риск от попадане в търговската мрежа на храни, които не отговарят на етикета за био, въпреки че се продават на съответната значително по-висока цена, става ясно от доклада. Контролиращите органи в периода не са отнемали сертификати, независимо от това колко сериозни са били нарушенията, а вместо това са давали единствено предписания. При това никой не е следил дали тези писмени препоръки се спазват. Когато дадена стока, която не отговаря на критериите за био, е трябвало да бъде изтеглена от пазара, се е разчитало на добрата воля на търговеца предписанието да бъде изпълнено, но дали това реално е направено не става ясно. Не може да се провери и доколко съвестно контролиращите са си свършили работата, тъй като няма задължение проверяващите да описват кога и от кой е извършен контролът.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар