Рекламни тарифи

КОНТАКТИ ЗА РЕКЛАМА
e-mail: sputnik_bulgaria@abv.bg


БАНЕР РЕКЛАМА
Банерите трябва да отговарят на посочените размери.
Позволени формати: jpg, png, gif, html5


ДЕСКТОП КОМПЮТЪР ПОЗИЦИИ И ЦЕНИ

Страница начало


Страници с категории


Страница с новина


МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА ПОЗИЦИИ И ЦЕНИ

ЦЕНИ ЗА PR СТАТИИ

ЛИНК БИЛДИНГ ЦЕНИ