Nissan тества електричество от биоетанол

Nissan Motor Co., Ltd. разчита на устойчиво енергозахранване - в завода в Точиги японският производител на автомобили сега тества високоефективна стационарна система, която генерира електричество от биоетанол. Горивната клетка с твърд окис или накратко SOFC е високоефективна - така наречените реформатори работят при високи температури и генерират електричество от водород, който се произвежда от различни горива, които реагират с кислород - например природен газ и течен газ, но също и етанол. Високите работни температури насърчават високите каталитични процеси и по този начин се постига еднакво висока ефективност от 70 процента.

Класическите горивни клетки с полимерен електролит (PEFC), от друга страна, имат ефективност само от 60 процента. За допълнително подобряване на здравината на горивната клетка се разработва клетка с метална опора за SOFC. Това улеснява реагирането на внезапни колебания в изискванията за мощност, позволявайки още по-ефективна работа в бъдеще - особено ако SOFC системата се използва заедно с възобновяеми енергийни източници.

Стационарната система за производство на електроенергия работи с биоетанол от сорго. Алтернативното гориво е разработено съвместно със специалиста по биогорива Binex, който също ще го доставя от 2025 г. Соргото абсорбира CO2 по време на фазата си на растеж, което може да компенсира емисиите, причинени от производството на енергия от SOFC от биоетанол от сорго. По този начин инсталацията има важен принос за CO2 неутралния цикъл.

„Преходът от двигатели с вътрешно горене към електрически задвижвания е свързан с големи промени. Nissan се справя с различните технологични предизвикателства - една от нашите силни страни е производството на електроенергия от SOFC" - обяснява Казухико Мурата, корпоративен вицепрезидент на Nissan, отговарящ за производството и развитието на задвижванията - „С нашите собствени иновативни технологии ние ще насърчим електрификацията и ще напреднем по пътя към CO2 неутралност."


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар