На съдия Евелина Попова медиите й били виновни…или за едни гнили ябълки

На съдия Евелина Попова медиите и били виновни! Днес съдия Евелина Попова от Варненски административен съд , е дала пресконференция по повод излезлите в медиите доказателства за пряка свързаност на съпруга и адв. Младен Попов със собственика на,, Хоризонт “ Рубин Коцев. Припомняме, че комплекс ,,Хоризонт“ е най-облагодетелстван от разпореждането на съдия Попова, с което нарежда на Община Варна  да допуска коли в Морската градина. На пресконференцията обаче, цитираните от нея медии не бяха поканени. От определение на Окръжен съд- Варна от 26.04.2011г. се вижда, че мъжът на съдия Попова- Младен Попов е представлявал юридическото лице „ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ“ ООД, в което участие има Рубин Коцев. На срещата стана ясно, че Рубин Коцев е част от сдружението, чиято жалба разгледа съдия Попова в своето разпореждане, и в чиято полза отсъди. Съдия Евелина Попова обясни, че не е знаела за горния факт, но все пак твърдо стои зад своето решение. И не намира, че това е било причина да си даде отвод по делото. И обвини медиите , че изнасяли неверни факти и нагнетявали напрежение. Копираме част от ОПРЕДЕЛЕНИЕ с надеждата да запознаем съдия Евелина Попова с ,,неверните факти“: П Р О Т О К О Л   ГОДИНА 2011                                                                                                 ГР. ВАРНА ОКРЪЖЕН СЪД                                                           ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА 26 АПРИЛ                                                                                               ГОДИНА 2011 В публично заседание в следния състав:   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА   Секретар: Д.Х.             Сложи за разглеждане докладваното от Председателя на състава гражданско дело 2361 по описа за 2010 година. На именното повикване в 11:27  часа, след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК се явиха: ========================================================= Ищецът ОВЪРСАЙЗ – ХОРИЗОНТ ООД, редовно призован, чрез представляващ Б.К., не се явява. Представлява се от адв. Д.И. и  адв. П., редовно упълномощени и приети от съда от преди. Ответник ОЛ СИЙЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД,  редовно призован, чрез представител Ч.А., не се явява. Представлява се от адв. Скочев, редовно упълномощен и приет от съда от преди.     ПО ХОДА НА ДЕЛОТО: Адв. И.: Да се даде ход на делото. Адв..П:  Да се даде ход на делото Адв.С.: Да се даде ход на делото.   СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което О П Р Е Д Е Л И : ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО   Адв.И.: Сключили сме спогодба и я представям на съда в писмен вид и на електронен носител.     1/ „ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ“ ООД, ЕЖ 103764303. със седалище и адрес на управление в град Варна, Приморски парк, комплекс „Хоризонт“, пл. № 3, ет. 2, -ищец по гр. д. N 2361/2010 г на ВОС , представлявано от процесуалните представители адвокат Д.И. и адвокат Младен Попов;   и   21 „ОЛ СИЙЗ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 103318621, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Н. Вапцаров“ № 3, вх. Г, ет. 8, офис 21 – ответник по гр. д. N 2361/2010 г на ВОС представлявано от процесуалния представител адвокат Владимир Скочев; цитираме и извадка от публикация в пресата: ,,В интервю пред Maritime.bg адвокат Младен Попов, към когото ни насочи Рубин Коцев, дебело подчерта, че случаят ще завърши и няма да има ощетени моряци.“  

Припомняме на съдия Евелина Попова, че според европейската съдебна практика, морална норма е съдия да си даде отвод , дори при най-малки съмнения за свързаност с някоя от страните по делото. В случая, каква по-голяма свързаност от тази със съпруга си, който е в близки отношения и дори адвокат по някои дела на дружеството ищец.

В Европа може и да е норма, но в България и във Административен съд Варна явно не е.

Всички говорят за съдебна реформа и независимост на съдебната система. Да ги виждате във Варна?

Призоваваме всички граждански организации и граждани, които са възмутени от демонстрираната наглост и беззаконие, липсата на морал и потъпкването на моралните норми, да сигнализират Инспекторатът към Висшия съдебен съвет за действията на съдия Евелина Попова.

Нека заедно обрулим поредната гнила ябълка!

Адрес за подаване на сигнали:

Инспекторат към ВСС гр. София, п.к. 1000 ул. „Георг Вашингтон“ №17 или на електронен адрес: E-mail: ivss@inspectoratvss.bg Припомняме , че съдия Попова бе една от десетте съдии, които преди година обвиниха  председателя на съда, съдия Косева,  че в продължение на години принципът за случайно разпределение на делата е бил опорочаван чрез изключване на електронната система. Проверката на Главния инспектор на ИВСС обаче показа друго. И доведе дори до уволнение на някои от съдиите.Проверката показа, че  изключвани от разпределения са били именно съдии заради съмнения на свързаност, какъвто е случая със съдия Дарина Генадиева – Рачева – на основание Заповед №РД – 0231/27.09.2011г. на Председателя на съда е изключена от разпределението по дела със страни Е.ОН България Мрежи АД и страни Е.ОН България Продажби АД, поради обстоятелството, че съпругът й – адвокат Св. Спасов в продължение на години представлява граждани и ЮЛ в производства срещу дружествата; Значи, съдия Дарина Генадиева е изключена при разпределение на дела срещу Е.ОН , защото съпруга е бил страна в такива дела през годините. Вашия случай не е ли идентичен съдия Попова? Питаме и г-жа Попова, кой определи протестиращите пред Варненския административен съд като ,,агресивни и употребили алкохол“? Въпроса отново е #КОЙ ? Източник: ovarna.bg


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар