Промениха правилника за работа на фонд „Култура“ във Варна

Комисията по културно и духовно развитие към Общински съвет – Варна одобри изменения и допълнения в Правилника за работа на фонд „Култура“. Промените се правят, за да улеснят кандидатстващите организации както при подаване на проектните предложения, така и при отчитането им, стана ясно на днешното заседание. В резултат на поправки в българското законодателство отпада изискването за предоставяне от кандидата на свидетелство за съдимост и актуално състояние. Другата промяна е свързана с реда и условията за финансиране на фестивали, конкурси и проекти по фонд „Култура“. Разходите, направени преди одобрението на проектното предложение, ще продължат да се считат за недопустими. Изключение ще правят пътните разноски за самолетни билети, като целта е да се избегне закупуването на скъпи билети. На днешното си заседание комисията по култура определи и журито за присъждане на награда „Варна“ за 2020 г. По традиция в състава му от 7 членове ще влязат част от миналогодишните носители на наградата . Сред тях е писателят и преподавател по литература Ангел Дюлгеров. Другите двама носители на приза oт 2019 г., които ще бъдат част от журито, са журналистът и PR експерт Виолета Тончева и Евгения Паскова – старши преподавател по цигулка в НУИ „Добри Христов“. Съветниците решиха в състава да влязат още Стоян Радев – актьор и режисьор в ТМПЦ – Варна, и арх. Мартин Христов, зам.-председател на Камарата на архитектите в България. Своята оценка за новите кандидатури ще даде и доц. д-р Мария Кърджиева, преподавател по хореография във ВСУ „Черноризец Храбър“. Тримата също са носители на награда „Варна“, но в предходни години. Съгласно статута начело на журито ще бъде председателят на ПК „Култура и духовно развитие“ Димитър Чутурков. Награда „Варна“ се връчва всяка година в навечерието на 24 май, като признание към културните творци за техните творчески постижения през годината и за заслугите им в развитието на българската култура и за издигане равнището на духовния живот на града. Призът се присъжда в следните категории: литература, изобразителни изкуства, театър, музика, опера, танц, кино, архитектура и журналистика. В конкурса за наградите могат да участват както отделни творци, така и творчески колективи. Съгласно статута за присъждане на награда „Варна“ за участие в конкурса е необходимо да се представят: мотивировка за кандидатурата в размер до две машинописни страници; кратки биографични данни на твореца или колектива и авторски материал или презентация на произведението. Крайният срок за внасяне на предложенията, които трябва да са в писмен вид и отправени до ПК "Култура и духовно развитие" на Общинския съвет, е 31 март. Материали, получени след тази дата, няма да се разглеждат.


Автор: Владимир Николов
Напиши коментар