Съставът на новия Общински съвет във Варна

Общинската избирателна комисия във връзка с чл.453 и чл.454 от ИК и въз основа на данните на всички обработени протоколи на секционни избирателни комисии, за определяне резултатите от проведен избор за общински съветници в Община Варна определя следното: Общинската избирателна квота е 1868 гласа. Мандатите за общински съветници - 51 на брой, се разпределят по кандидатски листи с оглед получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота. Ето мандатите на партиите: ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 2 ПП ГЕРБ 18 ВЪЗРАЖДАНЕ 4 Земеделски съюз "Ал. Стамболийски“ 4 ВОЛЯ 2 Движение за права и свободи – ДПС 3 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 8 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 2 "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 4 Местна коалиция СВОБОДА (Българска социалдемократическа партия) 2 Местна коалиция Земеделски народен съюз (Движение Гергьовден, Съюз на свободните демократи) 2 Ето и имената на съветниците в бъдещият местен парламент на Варна по азбучен ред: 1. Адиле Сабриева Кямил (ДПС) 2. Айше Мехмед Кадир (ДПС) 3. Анелия Димитрова Клисарова (БСП за България) 4. Антоанета Здравкова Цветкова (ГЕРБ) 5. Антон Христов Апостолов (Местна коалиция Земеделски народен съюз (Движение Гергьовден, Съюз на свободните демократи) 6. Ахмед Сали Ахмед (Земеделски съюз) 7. Бисерка Йорданова Асенова (Земеделски съюз "Ал. Стамболийски“) 8. Бранимир Николаев Балачев (ГЕРБ) 9. Велин Велинов Стоянов (СВОБОДА) 10. Венцислав Сивелинов Сивов (ВМРО) 11. Щериана Валентинова Иванова (ВОЛЯ) 12. Генадий Христов Атанасов (СВОБОДА) 13. Георги Иванов Георгиев (Възраждане) 14. Даниел Христов Николов (Земеделски съюз "Ал. Стамболийски“) 15. Деян Костадинов Пейчев (ГЕРБ) 16. Димитър Иванов Чутурков (БСП за България) 17. Ивайло Христов Митковски (Демократична България) 18. Иван Любчев Иванов (БСП за България) 19. Иван Николаев Портних (ГЕРБ) 20. Йордан Александров Павлов (ГЕРБ) 21. Калин Колев Михов (ГЕРБ) 22. Костадин Тодоров Костадинов (Възраждане) 23. Красен Гошев Иванов (Земеделски съюз "Ал. Стамболийски“) 24. Кристиан Антонов Димитров (ГЕРБ) 25. Лидия Велик Маринова (ГЕРБ) 26. Марица Димитрова Гърдева (ГЕРБ) 27. Мария Иванова Ангелова-Дойчева (Демократична България) 28.Мария Тодорова Тодорова (БСП за България) 29. Мартин Живков Златев (БСП за България) 30. Мартин Петров Андонов (ГЕРБ) 31. Мартин Светлозаров Байчев (ГЕРБ) 32. Минко Нейков Христов (ГЕРБ) 33. Николай Антонов Капитанов (Демократична България) 34.Николай Красимиров Георгиев (ГЕРБ) 35. Николай Кръстев Костадинов (Възраждане) 36. Николай Тодоров Евтимов (ВМРО) 37. Огнян Василев Къчев (БСП за България) 38. Петко Кирилов Петков (ГЕРБ) 39. Румен Николаев Иванов (ДПС) 40. Руслан Владков Влаев (БСП за България) 41. Светлан Костов Златев (Местна коалиция Земеделски народен съюз (Движение Гергьовден, Съюз на свободните демократи) 42. Станислав Георгиев Иванов (ГЕРБ) 43. Стела Димитрова Николова (Демократична България) 44. Стефан Стоянов Станев (СДС) 45. Таня Маринова Василева (ГЕРБ) 46. Тодор Иванов Балабанов (ГЕРБ) 47. Христо Бойчев Боев (БСП за България) 48. Цончо Томов Ганев (Възраждане) 49. Светлозар Иванов Чорбаджиев (ВОЛЯ) 50. Юлияна Атанасова Боева (ГЕРБ) 51. Янко Петров Станев (СДС)


Автор: Владимир Николов
Напиши коментар