Нови обекти ще бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Варна

На днешното първо за мандата заседание съветниците от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласието си за промени в стратегическия документ на общината. Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к. „Чайка“, реновиране на сградата на Дървен куклен театър – Варна, обособяване на модерна камерна зала под Основна сцена, строителство на многофункционална спортна зала в кв. „Възраждане“ са част от проектите, с които се допълва планът. Други проекти са изграждане на Център за временно настаняване във военните поделения до хипермаркет „Алати“, реконструкция на някогашния Полиграфически комбинат за обособяване на споделени пространства, строителство на многоетажен паркинг на ул. „Девня“ и ул. „Христо Ботев“. „Изменението на Интегрирания план, който се отнася за програмния период 2014-2020 г., е възможно да се извърши през 2019 г. По правилата на Европейската комисия тези проекти могат да бъдат реализирани до 2023 г. По отношение на проектите, с които се допълва планът, някои от тях вече се изпълняват. Сред тях е модернизацията на рибарското пристанище "Карантината". Други са в процес на подготовка, но това не означава, че ще бъдат реализирани. За всеки отделен проект ще подготвяме предложение до Общинския съвет, в рамките на което ще се обсъждат по-подробно отделните параметри“, обясни Ани Николова, директор на Дирекция "Европейски и национални оперативни програми". Финансовата рамка на оригиналния план, гласуван през 2013 г., е в размер на 686,5 млн. лева, но с допълнителните обекти тя ще нарасне със 160 млн. лева. „Общо рамката се изменя на 846,6 млн. лева. Това не са средства, които Община Варна ще получи, а ресурсът, необходим за реализирането на проектите“, поясни Владимир Минков, гл. експерт в отдел "Общински план за развитие". Съветниците дадоха също съгласието си Община Варна да кандидатства за европейско финансиране за изграждане на Черноморски младежки център, който ще се помещава в бившето училище „Мара Тасева“ в кв. „Аспарухово“. Средствата ще бъдат осигурени по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.   Максимално допустимият размер на безвъзмездната финансова помощ е 2 млн. евро и няма изискване за съфинансиране от страна на Община Варна. Идеята е центърът да насърчава активното участие на младите хора на възраст между 15 и 29 години в обществения живот на Варна. Той ще осигурява образователна подкрепа на младежите, които ходят на училище, но са изложени на риск от отпадане. В центъра ще се предоставят също индивидуални услуги за социално включване на млади хора от уязвимите групи. Предвижда се проектът да се реализира в партньорство с Икономически университет – Варна и сдружение „Варна – Европейска младежка столица“. Продължителността за изпълнение на дейностите по проекта е от 36 до 50 месеца, но не по-късно от 30 април 2024 г.  


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар