Тази година стипендията за отлични постижения в журналистиката ще финансира теми за "Върховенството на закона"

"Върховенство на закона". И всички проблеми, които могат да се впишат в тази все по-наболяла тема. Тази година Стипендията за отлични постижения в журналистиката на Балканската мрежа за разследващи репортажи (BIRN) и фондация ERSTE ще финансира 10 водещи журналисти от Балканите и Вишеградската група, които искат да направят задълбочено изследване по избран от тях проблем, вписващ се в рамките на главната тема за върховенството на закона. https://balkaninsight.com/fellowship-for-journalistic-excellence/ Ако знаете интересна история, която само чака да бъде разказана, ако искате да подобрите уменията си като журналист, да работите в международна среда и по най-високи журналистически критерии. Ако искате да разработите задълбочено тема, за която все не остава време. Тогава сега имате чудесна възможност да го направите, като кандидатствате за водещата стипендия на BIRN и фондация ERSTE . Крайният срок за кандидатстване е 10 март. Новото тази година е, че след като вече 14 години BIRN и ERSTE подпомагат водещи журналисти от Балканите да израстнат професионално и да разработят задълбочено избраните от тях теми, сега стипендията на мрежата ще се разшири, обхващайки и журналисти от Вишеградската група - Чехия, Унгария, Полша и Словакия. Освен тях, както и досега, за десетте стипендии могат да кандидатстват опитни журналисти от Албания, Босна и Херцеговина, България, Румъния, Хърватия, Гърция, Косово, Македония, Черна гора и Сърбия. Стипендията за журналистически постижения предоставя финансова и редакторска подкрепа на професионални журналисти, които имат силни идеи за трансгранични истории. Кандидатстващите трябва да впишат идеите си в глобалната тема за "Върховенството на закона".  Ако вече имате история, която искате да разработите задълбочено, можете да използвате темата като рамка за кандидатурата си. А ако все още търсите дадена история, темата може да помогне, като ви накара да зададете правилните въпроси. Всяка година 10 журналисти се избират чрез открит конкурс, за да получат финансиране и професионална подкрепа за техните задълбочени изследвания и писане на журналистически истории, които разкриват нещо ново за нашия свят. Или които разкриват познатото в нова светлина. Освен да отговорите на въпросите кой, какво, кога, къде и защо, вашето предложение трябва да отговори и на въпроса: "Какво от това?" Или защо вашите читатели трябва да ги е грижа. Кандидатите, избрани от независима комисия, за да участват в стипендията, ще получат 3000 евро за покриване на разходите им за пътуване, достъп до информация, превод и т.н., необходими за осъществяване на репортажите. Освен това, те ще получат активна редакторска и менторска подкрепа и ще участват в международни журналистически семинари. Материалите, създадени в рамките на програмата, ще бъдат публикувани във водещи регионални и международни издания. В допълнение най-добрите три материала, избрани от международно жури, ще получат парични награди в размер на 3000, 2000 и 1000 евро. Процесът на кандидатстване за стипендиите ще бъде затворен на 10 март 2020 г. Можете да откриете формуляра за кандидатстване, насоки и полезни съвети, както и материалите, създадени от стипендианти през изминалите години, на интернет страницата на програмата. - https://balkaninsight.com/fellowship-for-journalistic-excellence/


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар