Работодатели масово нарушават закона, плащат 800 000 лв. глоби

Само за месец януари инспекторите от Главната инспекция по труда са открили 14 454 нарушения, сочат данните на инспекцията, цитирани от в. Монитор, пише Марица. Близо 3000 хиляди са проверките извършени през месец януари 2020 година. Проверени са били общо 2884 предприятия, като най-много били малки дружества с до 9 заети със 1750, а най-малко – 63, са големите предприятия със над 500 служители в тях.
Данните сочат още, че служителите на Главната инспекция по труда са издали 583 наказателни постановления. Служителите са съставили 769 акта за нарушение на трудовото законодателство, уточняват от ГИТ. Спрените машини, обекти и работни места, застрашаващи пряко живота и здравето на работещите, са общо 14, а 583 на брой са издадените наказателни постановления и споразумения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е 845 300 лева. Основен приоритет за инспекторите е осъществяване на контрол за спазването на трудовото законодателство. Спазване на нормите, регламентиращи заплащането на труда, законосъобразното наемане на работната сила, работното време и почивките с акцент върху малки и средни предприятия, както и тези със сезонен характер на дейността, заявиха още от Главна инспекция по труда. От там напомнят, че по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ са разработени интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска, които могат да помогнат на работодателите, особено на малките и средните, със собствени средства да оценят риска, да предвидят мерки за минимизирането му, дори да ги използват за обучения и инструктажи.Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар