Потребителите могат да сменят доставчика си на ток от днес

Всички потребители могат да сменят доставчика си на ток от днес.

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува и инструкции за реда за смяна на доставчика на сайта си, съобщи Дарик.

Смяната става чрез ЕРП-то, към което е присъединен клиентът. За целта абонатът трябва да подаде заявление до 10-то число на месеца.

Ако всички подадени документи отговарят на изискванията, електроснабдяването от новия доставчик ще започва от първо число на месеца.

Заявление се подава и лично, и по интернет, а смяната е безплатна. Смяната не е задължителна, а пожелателна.
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар