КЗП със съвети по случай 15-ти март – световен ден на потребителя

В настоящата усложнена ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, отбелязваме световния ден на потребителя. Нека го отбележим с посланието да бъдем разумни, да запазим спокойствие и потребителско хладнокръвие, да се вслушваме  повече в съветите на експертите и на официалните власти по всички важни въпроси от нашето ежедневие. Макар и с адаптиран към извънредното положение режим на работа, Комисията за защита на потребителите ще продължи да изпълнява законовите си функции, свързани с контрола на пазара в страната. Ще продължим доброто си взаимодействие с всички институции и ще информираме своевременно за резултатите от извършваните проверки. Призоваваме търговците да бъдат коректни и лоялни към потребителите в този ключов за всички ни момент. Припомняме, че мотото на Потребителския интернационал за тази година е: „Устойчиво потребление”. Дори и в тази ситуация то звучи актуално и сме убедени, че отново ще настъпи моментът за пълноценната му реализация.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар