Какво прави този човек на шадраваните пред Операта във Варна

Репортер на СПЪТНИК попадна на интересна гледка, минавайки през шадраваните, разположени пред Драматичния театър "Стоян Бъчваров" във Варна. Оказва се, че водата от съоръжението е източена и работник го мие с маркуч. Неговият наставник стои подпрян до него и му посочва къде да мие и с колко силна струя. Тези действия по поддръжката предизвикаха много смях сред минувачите, тъй като отстрани изглежда, че работникът облекчава малката си нужда в шадраваните, а отстрани жена (ръководителят) го гледа и се усмихва.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар