И Варна вече има "синя стая" за срещи с деца, жертви на насилие и свидетели на престъпления

Заместник-министърът на правосъдието Виргиния Мичева – Русева откри във Варна специализирано помещение за провеждане на разпити на деца, свидетели или жертви на насилие. Това е първата от изградените общо пет „сини стаи“, построени от българското правителство и финансирани от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, в изпълнение на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“.До сега има 14 сини стаи в страната, изградени от неправителствени организации, припомни на откриването във Варна заместник-министър Мичева- Русева. Председателят на Окръжен съд Варна Марин Маринов получи от нея специален плакет по повод откриването на първата „синя стая“, финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Той благодари на всички институции, съдействали за нейното реализиране. През 2015 г. Община Варна, с решение на Общинския съвет, предостави на Окръжен съд Варна помещението за безвъзмездно ползване. На откриването на „синята стая“ във Варна присъстваха кметът на Варна Иван Портних, магистрати, представители на местната власт, полиция, прокуратура, Варненската адвокатска колегия, социалните служби в града. Синята стая има две помещения с отделен вход, свързани с обща стена, част от която е с т.нар. венецианско стъкло. В едното помещение влизат децата и придружаващите ги психолози, педагози, социални работници, магистрати или други. Разпитът се наблюдава на монитор в другото помещение. "Синята стая" ще се ползва съвместно от съдии, прокурори, полицаи и служители на Регионалната дирекция „Социално подпомагане”. След откриването на  „синя стая“ във Варна заместник-министърът на правосъдието Виргиния Мичева – Русева се срещна със специализираните съдии от Окръжен и Районен съд в града, които разглеждат дела с участието на деца. Варненските магистрати я запознаха с предмета на делата, които най-често разглеждат, а заместник-министърът коментира законодателните промени, които предстоят в областта на детското правосъдие. Тя изрази задоволство от ефективната работа на Окръжен и Районен съд Варна в областта на детското правосъдие от началото на проекта, в който те са пилотни съдилища, заедно с още 3 съдебни институции в страната. От  октомври 2015 г. във ВОС и ВРС работят специализирани съдии в гражданско и наказателно отделения, които разглеждат делата с участието на деца в качеството им на страни, свидетели, пострадали или извършители на престъпления. От октомври миналата година до края на месец март в Окръжен съд Варна има разгледани 68 броя такива дела. 50 от тях са по Семейния кодекс и по Закона за защита от домашно насилие. 8 са частните граждански дела. По две са въззивните наказателни и частни наказателни дела. За същия период в Районен съд Варна са разгледани общо 161 дела с участието на деца - 132 граждански дела - от 5 състава и 29 наказателни дела - от 4 състава. Най-често съдебните казуси са по Закона за защита от домашно насилие, свързани с настаняване на деца извън семейството. 31 деца са участвали в наказателните производства в Районния съд в качеството им на свидетели, пострадали и подсъдими.


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар