Ученик от Русе, проявил агресия, получи окончателна условна присъда

Окръжен съд – Русе измени присъдата на Районен съд – Русе само в частта за наложеното на Г. А. наказание  една година лишаване от свобода, като намали същото на десет месеца лишаване от свобода и го отложи за изпитателен срок от една година. Инцидентът е от 18.09.2017 г., когато непълнолетният тогава подсъдим минавал покрай група ученици от ПГПТ “Иван П. Павлов“ гр. Русе, седнали на бордюра на тротоарната площ встрани от магазин “Мосю Бриколаж“. Г. А. задържал продължително погледа си върху ученичката С. А. Тя се подразнила от това му поведение и го попитала: “Защо гледаш, нещо интересно ли видя?“. Подсъдимият се върнал, като открито демонстрирал агресия, а свидетелят В. Д. станал прав с намерение да защити приятелката си, но не демонстрирал каквито и да са действия в тази насока срещу подсъдимия. Веднага след това, подсъдимият нанесъл на В. Д. удари с юмруци с двете ръце, първоначално в областта на лицето /долната челюст/, а впоследствие и по цялото тяло. Благодарение намесата на случайно преминаваща жена, агресията била прекратена. За извършеното престъпление Районен съд - Русе е наложил на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от една година, като е отложил изтърпяването за изпитателен срок от две години, 9000 лв. обезщетение за неимуществени вреди и 200,93 лв. обезщетение за имуществени вреди. Подсъдимият Г. А. е обжалвал тази присъда с твърдения за необоснованост, постановяване на съдебния акт при нарушение на материалния закон, явна несправедливост на наложеното наказание и завишен размер на уважените граждански искове. След анализ на всички доказателства по делото, въззивният съд счете доводите му за неоснователни, но прецени, че  случилото се е инцидент в живота на подсъдимия, който е бил непълнолетен, а понастоящем едва навършил пълнолетие, „поради което следва да се даде шанс на този млад човек да преосмисли поведението си занапред, да продължи образованието си, да съблюдава законовите изисквания, да уважава личността и обществения ред“ и намали наказанието на десет месеца лишаване от свобода с една година изпитателен срок, потвърждавайки присъдата на Районен съд – Русе в останалите й части.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар