Какво означава да са обезпечени вземанията на кредиторите обясниха на бъдещи абитуриенти в Русе

На 17-ти януари съдия Антоанета Атанасова от гражданското отделение на Окръжен съд – Русе се срещна с дванадесетокласници от ПГИУ „Елиас Канети“ гр. Русе, пред които представи темата „Обезпечаване на вземанията – поръчителство, залог, ипотека“. В рамките на един учебен час на достъпен за учениците език магистратът обясни какво означава едно вземане да е обезпечено, както и какво се случва, когато длъжникът не изпълнява доброволно своето задължение. С примери от дългогодишната си практика като съдия изпълнител съдия Атанасова разясни какво представляват залогът, ипотеката и поръчителството, какво означава солидарна отговорност, към кои вещи не може да се насочва принудително изпълнение, в кои случаи единственото жилище на длъжника може да бъде изнесено на публична продан, какво се случва с ипотеката при промяна на собствеността върху ипотекирания недвижим имот. Учениците научиха как се уреждат отношенията между длъжниците, когато цялото задължение е изпълнено само от единия от длъжниците и какви права има поръчителят, ако изпълни задължението на главния длъжник. По традиция младежите получиха Конституция на Република България и удостоверение за участието си в Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", а съдия Атанасова ги почерпи и с бонбони за имения си ден.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар