БНБ казва за дефицита на банките на фаталния 13 август

На 13 август БНБ ще обяви поименно капиталовия недостиг за всяка банка, ако бъде открит при прегледа на активите и стрес тестовете. Резултатите от оценката ще бъдат вписани в 11-страничен формуляр по образец на Европейската централна банка, обявен на сайта на централната банка. От него става ясно, че евентуален капиталов недостиг ще се оценява в реалистичен и песимистичен вариант при стрес тестовете. В публичната бланка ще се запишат още и лошите кредити, в това число такива, които са определени по време на оценката. Тя ще съдържа и детайлна информация за най-рисковите портфейли на банката, като задължително ще се проверява извадка от 10-те най-големи кредита на съответния трезор. Общите резултати от стрес теста ще се обявят в отделен формуляр. На 13 август БНБ ще обяви поименно капиталовия недостиг за всяка банка, ако бъде открит при прегледа на активите и стрес тестовете. Резултатите от оценката ще бъдат вписани в 11 - страничен формуляр по образец на ЕЦБ, обявен на сайта на централната банка. От него става ясно, че евентуален капиталов недостиг ще се оценява в реалистичен и песимистичен вариант при стрестестовете. В публичната бланка ще се запишат още и лошите кредити, вкл. и такива, които са определени като такива по време на оценката. Тя ще съдържа и детайлна информация за най-рисковите портфейли на банката, като задължително ще се проверява извадка от 10-те най-големи кредита на съответния трезор. Общите резултати от стрес теста ще се обявят в отделен формуляр. Източник 24 часа


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар