Фирма с 500 лева капитал блокира поръчки за над 338 милиона лева

70-годишен мъж от Ямбол опитва да блокира пет поръчки на Агенция "Пътна инфраструктура" на обща стойност над 338 млн. лв. Всички касаят процедурите, с които АПИ избира кой да извършва пътното поддържане през следващите пет години. Жалбите от фирма "Ика – 2М" ЕООД в Комисията за защита на конкуренцията са подадени в един ден – на 12 септември. С тях 70-годишният й едноличен собственик Иван Митев иска да бъде наложена на всички временна мярка "спиране на производството", пише actualno. Справка в Търговския регистър сочи, че фирмата е неотдавна регистрирана – през юли месец 2017-та, с 500 лв. капитал. И е с дейност покупко-продажба на стоки или вещи.Дружеството не е вписано в Камарата на строителите, не е изпълнило досега нито една обществена поръчка. Няма и капацитет да изпълнява дейностите, които опитва да спре. Въпреки всички нямания, намерението на дядото е да блокира абсолютно всички поръчки за превантивно, текущо, зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища в 23 от общо 27 области в България. Не е пощадил даже пътищата от неговата си област Ямбол. Дожаляло му е или случайно е пропуснал само Югозападния район, в който се намират областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София. Единствената неатакувана от него поръчка е за 98,6 млн. лева. Спрямо всички други, срещу които протестира, 70-годишният дядо обжалва разясненията, дадени от шефа на Пътната агенция. За сметка на това възрастният мъж опитва да сложи ръка върху избора на изпълнител за: Южен централен район с областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково (поръчка за 94,7 млн. лв.); Северозападен район с области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен (поръчка за 48,1 млн. лв.); Северен централен район с области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра (поръчка за 74,4 млн. лв.); Югоизточен район с области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол (поръчка за 72,9 млн. лв.); Североизточен район с области Варна, Добрич, Търговище и Шумен (поръчка за 48,1 млн. лв.).Подадените от Митев жалби засега са със статус "иницииран процес". Малко вероятно е да успее да ги блокира все пак, заради последните промени в Закона за обществените поръчки – че трябва да докаже качеството си на заинтересовано лице. Но не е невъзможно. При всички случаи обаче опитът да се попречи на пътното поддържане в почти цяла България заслужава внимание. Още повече, че сега действащите договори за тази дейност изтичат навсякъде – има райони, където са останали седмици или месец до края. Ако не успеят навреме да проведат процедурите, вероятно АПИ ще бъде принудена да възлага допълнителни дейности с анекси. А може би това е целта на тези жалби. Кой може да знае, при положение, че човекът и фирмата, с която се протестира, нямат никаква пътностроителна биография.Възможно е старецът изобщо да не знае, че от негово име правят опит да спрат поръчки за милиони. И това се е случвало.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар