Специализираният наказателен съд присъди 6 години лишаване от свобода на Здравко Донев, обвинен от Специализираната прокуратура за ръководене на организирана престъпна група за имотни измами
в Бургаско. Донев е осъден да възстанови нанесена на българска банка щета от 141 908 лв., както и 9 230 лв. съдебни разноски.
В хода на досъдебното производство четиримата участници в ръководената от него група се признаха за виновни, поискаха споразумение с прокуратурата и бързо съдебно производство. Те бяха осъдени на по година – година и 6 месеца лишаване от свобода ефективно и в момента изтърпяват наказанията
си.

Съдът прие тезата на прокуратурата за това, че от октомври 2002 г. до февруари 2007 г. е ръководил ОПГ за имотни измами предимно на хора с увреждания, без наследници и самотно живеещи. За целта Донев използвал
трети лица, които срещу определени възнаграждения се сприятелявали с набелязаните жертви и ги въвеждали в заблуждение да положат подпис на празен лист. Над подписите били попълвани договори за покупко-продажба на недвижимите имоти от името на неподозиращите измамата собственици. С тези
„договори“, както и с подправени документи за самоличност на жертвите – с
поставени на личните им карти снимки на членове на групата, с неистински
пълномощни и фалшиви удостоверения за наследници, сделките били
изповядвани пред нотариус.

По тази схема от май 2006 г. до януари 2007 г. групата придобила чрез
измами три апартамента и магазин в Бургас. На 3 юли 2006 г. Донев изтеглил банков кредит в размер на 146 550 лв.чрез трето лице (фиктивен собственик на един от придобитите с измама имоти), като за обезпечение пред банката бил представен нотариален акт с невярно съдържание. Няколко месеца погасителните вноски по кредита били плащани, след което вносителят изчезнал. Съдът прие като утежняващо вината обстоятелство, че Здравко Донев е осъждан в миналото.