Законопроект предвижда намаляване бумащината на лекарите

Божидар Божанов и група народни представители от ПГ на ПП-ДБ внесоха Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, чрез който ще се подобри ефективността на Националната здравно-информационна система, работата на лекарите и удовлетвореността на пациентите. 

“В законопроекта е заложено въвеждането на съвременни технически средства, с които лесно да може да се удостоверява присъствието на пациентите в лечебните заведения и наличието на съгласие от тяхна страна за извършване на съответните дейности,” заяви заместник-председателят на парламентарната група на ПП-ДБ Божанов. С въведената възможност пациентите да потвърждават настаняването си в лечебно заведение ще се намали възможността за злоупотреби с клинични пътеки без знанието на пациента. 

Вносителите посочват още, че с прилагането на предложените текстове ще се намали времето, отделяно от медицинските специалисти за административни дейности и ще се увеличи времето за оказване на медицински, дентални и фармацевтични грижи на гражданите като се намалят данните, които същите трябва да въвеждат в направления, рецепти и др., както и с улесняването на стъпките за това. 

Сред новите задължения на министъра на здравеопазването ще бъде да изготви правила за удобство на потребителите - лекари и пациенти, при използване на платформите, в т.ч. за предписване на лекарства, за въвеждане на направление и др., сочат мотивите към проекта на закон.

“Въвеждаме критерии за удобство на софтуерите в сектор "здравеопазване", защото в момента много от софтуерите "тормозят" лекарите, вместо да им помагат. Предвижда се и автоматизирана проверка на здравословното състояние на кръводарителите, за да няма риск хора със здравословни заболявания да даряват кръв срещу заплащане, рискувайки собствения си живот”, добави Божанов.

Д-р Александър Симидчиев, заедно с група народни представители от коалицията, внесоха други изменения в Закона за здравето, с които се въвежда предоставянето на медицински услуги от разстояние (телемедицина). В мотивите се посочва и че такъв тип услуги биха били изключително полезни в случай на бедствия или епидемии.

Вносителите уточняват, че чрез телемедицината пациентите ще получават медицински консултации и съвети, без да са присъствали физически в кабинет, клиника или болница. Това ще е възможно чрез провеждане на прегледи онлайн. Този вид достъп до здравеопазване е особено полезен за живущите в отдалечени или труднодостъпни райони, както и за хората с увреждания или хронични заболявания, които могат да намерят по-удобен и достъпен начин за получаване на грижи. 

Тези промени ще са от полза и за лекарите, които ще могат да се консултират и да си сътрудничат от разстояние, което ще подобри точността на диагнозите и плановете за лечение, твърдят вносителите. При прилагането на телемедицината в други държави се е намалила натовареността на здравния персонал, също времето и разходите за пациентите, свързани с пътуване до здравни учреждения,” заяви д-р Симидчиев.

Вносителите уточняват, че тези законопроекти са били приети на първо четене в предходния парламент, а в този ще продължат усилията за тяхното окончателно приемане.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар