В Двореца на културата и спорта: За трети път дентален форум за Варна и Добрич

Специализирано стоматологично изложение ще се проведе в Дворец на културата и спорта от 17 до 19 март в зали "Младост". Денталният форум "Варна дент" се организира от районните колегии – Варна и Добрич на Български зъболекарски съюз и Дентално депо Сам Мишел. "Варна дент" се провежда за трета поредна година на територията на Дворец на културата и спорта. Форумът съчетава дентален конгрес с богата лекционна програма и търговско изложение, в което участие взимат водещи фирми в страната. Научната част включва практически курсове, презентации и лекции от водещи професионалисти в бранша, като проф. Тосун, доц. Георгиев, доц. Томов, проф. Юрич и  Онник Чапрашикян. Лекциите са със свободен достъп и без такса за участие. В изложението на дентална техника и продукти участие взимат 30 водещи фирми. С него се цели да се даде възможност на лекарите по дентална медицина да получат пряк контакт с материалите и техниката, която използват в практиката си. Специализирано стоматологично изложение ще се проведе в Дворец на културата и спорта от 17 до 19 март в зали "Младост".  Денталният форум "Варна дент" е организиран от районните колегии на Българския зъболекарски съюз във Варна и Добрич и Дентално депо Сам Мишел. "Варна дент" се провежда за трета поредна година на територията на Дворец на културата и спорта. Форумът съчетава дентален конгрес с богата лекционна програма и търговско изложение, в което участват водещи фирми в страната. Научната част включва практически курсове, презентации и лекции от водещи професионалисти в бранша, като проф. Тосун, доц. Георгиев, доц. Томов, проф. Юрич и  Онник Чапрашикян. Лекциите са със свободен достъп и без такса за участие. В изложението за дентална техника и продукти участие ще вземат 30 водещи фирми. Събитието цели да се даде възможност на лекарите по дентална медицина да получат пряк контакт с материалите и техниката, която използват в практиката си.


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар