Последна възможност да смените личния си лекар

Срокът за смяна на личен лекар изтича днес. Здравноосигурените имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ на територията на цялата страна, което работи по договор с НЗОК.

Смяна на личен лекар е възможна в периодите 1 юни - 30 юни и 1 декември - 31 декември, както и по всяко време на годината, ако е прекратен договорът между лекаря и здравната каса или пациентът сменя настоящия си адрес.

Формуляр за избор на общопрактикуващ лекар може да се изтегли от сайта на НЗОК, в рубриката „За граждани“, а информация за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, е публикувана в рубриката „Електронни услуги“ - „Търсене на договорни партньори и дейности“ - „Общопрактикуващи лекари“.

Смяната на личен лекар и избор на нов може да се осъществи и онлайн, само при наличие на персонален електронен подпис.

При смяна на общопрактикуващия лекар не се изисква пациентът да уведомява досегашния си личен лекар.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар