Още един осъществен проект на Община Варна

Още един социален проект беше завършен успешно в град Варна. Варна е единственият град в България, освен столицата, в който има Център за деца с аутизъм. За 2020 г. в общинския бюджет бяха осигурени  70 000 лв. за работата на Центъра. Правителството подкрепя проекта, като предоставя за безвъзмездно ползване част от сградата на ул. "Кавала"1 на Асоциация "Да съхраним жената", която развива социалната услуга в партньорство с Община Варна. Кметът на града Иван Портних поздрави лично екипа на Асоциацията и г-жа Йорданка Ненчева и изказа възхищението си от “всеотдайната работа, развитието на доброволчеството и социалното предприемачество във Варна“. Г-н Портних благодари и на всички дарители включили се в проекта. Центърът за рехабилитация на деца с аутизъм е част от общинската социална програма, която включва 59 социални услуги. Тя е пример в национален мащаб за успешно сътрудничество между местната власт и неправителствените организации, в полза на хората в неравностойно положение. Нови два проекта са в процес на изграждане - Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и Център за грижа за лица с различна форма на деменция


Автор: Велина Великова
Напиши коментар