Над половината от населението на света ще страда от затлъстяване до 2035 г.

Според нов доклад повече от половината от населението на света ще бъде с наднормено тегло или затлъстяване до 2035 г., ако не се вземат значителни мерки. Атласът за 2023 г. на базираната в Италия Световна федерация за борба със затлъстяването изчислява, че 51% от населението на света, т.е. повече от 4 млрд. души, ще бъдат със затлъстяване или наднормено тегло през следващите 12 години. Според доклада процентът на затлъстяване се увеличава бързо, особено сред децата и в страните с ниски доходи.

Данните са ''ясно предупреждение'' според Луиз Баур, президент на Световната федерация за борба със затлъстяването, която заяви, че политиците трябва да действат незабавно, за да предотвратят влошаването на ситуацията. "Особено тревожно е да се види, че процентът на затлъстяване нараства най-бързо сред децата и юношите", каза тя в изявление. "Правителствата и вземащите решения по целия свят трябва да направят всичко възможно, за да избегнат прехвърлянето на здравните, социалните и икономическите разходи върху по-младото поколение", каза тя.

Според доклада затлъстяването при децата може да се увеличи повече от два пъти в сравнение с 2020 г. и до 2035 г. да достигне 208 милиона момчета и 175 милиона момичета.

Според федерацията разходите за обществото са значителни в резултат на здравните проблеми, свързани със затлъстяването: повече от 4 трилиона долара годишно до 2035 г., което се равнява на 3% от световния БВП.

Авторите на доклада обаче заявиха, че не обвиняват отделните хора, а отправят призив за анализ на социалните, екологичните и биологичните фактори, които благоприятстват това явление.

В доклада се използва индексът на телесната маса (ИТМ), който представлява съотношението между теглото (килограми) и квадрата на височината в метри. Според Световната здравна организация (СЗО) индекс на телесна маса над 25 означава наднормено тегло, а над 30 - затлъстяване. През 2020 г. 2,6 млрд. души попадат в тези категории, което се равнява на 38% от населението на света.

В доклада се заключава също така, че почти всички страни, в които се очаква да има най-голямо увеличение на затлъстяването през следващите години, са страни с ниски и средни доходи в Азия и Африка.

Данните от доклада ще бъдат представени на лицата, вземащи решения в ООН, и на държавите-членки през следващата седмица.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар