Легализират плащането за стаи и други екстри по болниците

Министерството на здравеопазването определи за какво може да се искат пари от пациентите. След като получи от болниците ценоразписите им за услуги извън здравното осигуряване, здравното министерство реши да им забрани да искат пари по част от тях. Поправките в Закона за здравното осигуряване обаче са поредният кух текст, който не просто няма да промени съществено практиката в лечебните заведения да се събират пари от пациентите за щяло и нещяло, но и ще я легализира в голямата й част, пише вестник СЕГА. Болниците са длъжни да осигурят на пациентите, без да искат доплащане, медицинската помощ, поета от здравната каса, "при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ", гласи промяната в ЗЗО. Тя е част от пакет промени в няколко здравни закона, предложени като преходни и заключителни разпоредби на Закона за лекарствата и дори не присъстваше в първоначалния проект. И в момента законът забранява на изпълнителите на медицинска помощ да искат пари за лечение, поето от касата, затова и пациентите плащат за битови услуги, самостоятелни стаи, избор на екип, а част от болниците са въвели и разнообразни административни такси и консултации. Сега от МЗ уточняват в закона, че се допуска доплащане, ако пациентът изрично поиска "лекарствен продукт и/или медицинско изделие и/или по метод, различни от предоставяните от лечебното заведение в рамките на осигуряваната от него медицинска помощ и надхвърляща стойността й, гарантирана от бюджета на НЗОК", като условията и редът за това ще се разписват в националния рамков договор между касата и лекарския съюз. Това оставя възможността пациентите да доплащат най-вече за медицински изделия, тъй като болниците твърдят, че осигуряваните от касата на 100% невинаги са най-добрият избор. Не е ясно обаче дали текстът ще забрани на болниците да продължат да искат пари за упойки при раждане, хоспитализационни прегледи и психологически консултации, за които формално се твърди, че не са част от пакета на НЗОК. Допълнително пари не могат да се искат за лекарствени продукти за злокачествени заболявания и при наличие на показания за продължаване на лечението над определения в клиничната пътека минимален болничен престой. Пациентите обаче ще имат право "по своя инициатива" да получат срещу заплащане допълнително поискани услуги. Те са изрично записани - подобрени битови условия, "допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи", избор на лекар или екип от медицински специалисти. Дейностите, които пациентите ще могат да искат срещу допълнително заплащане, редът за тяхното заявяване и получаване и условията, включително финансовите такива, при които се предоставят, ще се уреждат с наредбата на МЗ за достъпа до медицински услуги, в която и сега е уреден например въпросът с избора на екип и лекар и пределната му цена от 900/500 лв. Това означава, че тепърва в наредбата МЗ ще трябва да детайлизира всички позволени или непозволени такси. Вероятно самостоятелните стаи ще останат вариант за доплащане, изборът на лекари, сестри и дори санитари - също. В момента лукс стаите в частните болници могат да стигнат до почти 900 лв. на нощ и не е ясно как точно МЗ може да определи таван на цени на нощувки. Таксите за издаване на документи и справки, за безжичен интернет и носене на болни по етажите също може да се окажат допълнително обслужване. САНКЦИЯ Законът не предвижда санкции при неизпълнението на новите текстове. Вероятно такива би имало при нарушения на наредбата, в която са описани разрешените такси и дейности, за които пациентите може да плащат. Там глобите също са доста общи - за нарушаване на Закона за здравето, и са от 500 до 2000 лв. за юридически лица.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар