БАБХ извърши проверки за качеството на кашкавал в детски градини и учебни заведения

Областната дирекция по безопасност на храните в Сливен извърши проверки по два сигнала за доставка на кашкавал с плесен в училища на територията на Сливен по схемата „Училищно мляко”, съобщават от БАБХ. Откритите млечни  продукти с нарушени опаковки са поставени под забрана от инспекторите и са насочени за унищожаване. Първият сигнал постъпил на 25 октомври 2018 г. в Областна дирекция по безопасност на храните в Сливен за доставка на кашкавал с плесен за учениците в Начално училище „Васил Левски” в града. Веднага е извършена проверка в училището. Установено е, че от 22 до 26 октомври 2018 г. са направени две доставки на български кашкавал от краве мляко по БДС 14:2010  от склад в Сливен, собственост на фирма от Ямбол. При проверката в учебното заведение са намерени бройки кашкавал в срок на годност от същата партида, цитирана в сигнала, произведени от фирма за млечни продукти в Хасково. Кашкавалът е бил с видими петна от плесен. Взетите проби за анализ са изследвани в лаборатория. Според протокола от лабораторния анализ е установено, че опаковката на кашкавала е неплътно прилепнала и страничните повърхности са покрити с плесен. От склада в Сливен на 22 и 24 октомври 2018 са реализирани доставки за детски градини и учебни заведения на територията на града. В склада не са установени налични количества, тъй като остатъкът от тях е върнат в склад на фирмата в Ямбол. За установеното несъответствие с качеството на кашкавала ОДБХ-Сливен е информирала директора на ОДБХ-Ямбол, на чиято територия се намира склада на фирмата дистрибутор и директора на ОДБХ-Хасково, на чиято територия е предприятието производител на кашкавала, за предприемане на последващи действия. ОДБХ-Ямбол извършила проверка в склад на фирмата дистрибутор. Установено е, че количеството кашкавал от Сливен и наличното количество в склада в Ямбол са върнати на предприятието производител в Хасково. От своя страна ОДБХ-Хасково извършва проверка в предприятието производител, при която не са открити налични количества от кашкавал от същата партида. За тази партида са представени лабораторни анализи от изпитване, при които не са установени несъответствия. Вследствие на проверката е връчено предписание. Във връзка с постъпил онлайн сигнал на 29 октомври 2018 за кашкавал с плесен в училище „Св. св. Кирил и Методий” в Сливен е извършена проверка в училището и е установено, че кашкавалът е от същата партида - доставен е в училището на 23 октомври 2018 г. от дистрибутора в Ямбол. При проверката млечните продукти с нарушени опаковки са поставени под забрана от инспекторите и са  насочени за унищожаване. Директорът на ОДБХ-Сливен е уведомил директорите на ОДБХ-Хасково и Ямбол за предприемане на последващи действия. Действията на БАБХ във връзка с качеството на млечни продукти по подадените сигнали продължават.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар