25 600 са децата с увреждания в България

25 600 деца в страната са с увреждания, бе съобщено на среща с министър Ивайло Калфин в Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Карин дом“ във Варна, организирана от народните представители Нели Петрова и Даниела Панайотова. Услугата „Ранна интервенция“ обаче действа само в 66 от 265 общини у нас, каза министърът на труда и социалната политика. На събитието присъстваха основателят и председател на управителния съвет на едноименната фондация Иван Станчов, директори от социалното заведение, Любомира Комитска - директор на дирекция „Социални дейности” в община Варна, експерти и родители на деца с увреждания. Бяха обсъдени важни акценти за услугата „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“. Експертите от „Карин дом“ настояха услугата да бъде включена в Закона за социални услуги, като част от мрежата на социалните услуги за деца, както и да бъдат разработени държавни стандарти и методика за предоставянето й. „В момента подготвяме Закона за социалните услуги и работим в посока промяна в предоставянето им. Идеята е  те да се отворят малко повече, да има възможност за публично-частно партньорство, както и за съфинансиране там, където има нужда. Обмисляме да бъде направена карта на социалните услуги, на базата на която ще се определя от какво точно има нужда всяко дете с увреждания“, коментира Ивайло Калфин. „Ако има нужда, ще осигурим допълнителни възможности за обучение. Ще финансираме допълнително програми за обучение на специалисти, които работят с децата и семействата им по тази услуга“, сподели министърът. „Карин дом“ реализира програмата „Ранна интервенция“ от 2010 г. Тя работи по семейно ориентиран подход, като целта е специалистите да обучат семейството на децата с увреждания да ги обгрижва в домашна среда. През 2013 г. община Варна първа в България припозна услугата като общинска делегирана дейност и я възложи на „Карин дом“. Общината финансира услугата със 75 000 лв. Родителите на деца с увреждания, които присъстваха на събитието, откроиха наболелите проблеми. Сред тях са – липса на обучени специалисти в Центровете за настаняване от семеен тип; необходимост от допълнителни възпитатели в детските градини; повече средства от държавата за закупуване на проходилки и вертикализатори. В момента се работи по въвеждането на методика на Световната здравна организация, според която у нас да бъде въведен 10-цифрен  код за оценка на функционалностите на хората с увреждания, стана ясно по време на дискусията.    


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар