Работа

Шефовете ще могат да ни пращат само в платен отпуск без да ни питат. При това срокът не бива да надхвърля половината дни, които ни се полагат за годината, пише Марица. Това реши на второ четене парламентът с приемането на текстове от закона за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Първоначалният текст, който претърпя промяна, предвиждаше работодателите да могат да пускат работниците си в платен или неплатен отпуск.

Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.

Не беше прието предложението на БСП работниците да имат право да откажат изпълнението или да преустановят работа, когато работодателят не е осигурил необходимите противоепидемични мерки на работното място и в този случай да имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение за времето, в което не са работили.

  Бойко Борисов: Трудно ще се направи правителство, притесненията ми са големи