thumb7_dereta

Започва есенната дератизация на каналните шахти и дерета на територията на община Варна, съобщи д-р Антоанета Тончева, директор на общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация – Варна“. По нейни данни, обработени ще бъдат 11 339 шахти и 616 дка дерета.

Дератизацията включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност.

Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.

График на дейностите: 

Район Аспарухово – 1020 шахти

24-28.10.2016 г. – централен район,
31.10-01.11.2016 г. – Галата,

Район Младост – 3429 шахти
02-07.11.2016 г. – подрайони Младост 1,;  Младост 2
14-18.11.2016г. – подрайони Трошево.;  Св.И.Рилски; ЗПЗ
21-23.11.2016 г. – подрайон Възраждане

Район Владиславово – 1857 шахти
24-30.11.2016 г. – централен район и Кайсиева градина

Район Приморски – 2604 ш.
01-02.12.2016 г. – подрайон Чайка,
05-06.12.2016 г. – подрайон Приморски,
07-12.12.2016 г. – подрайон Простор,

  Подмладеният състав на Канада победи България с 3:1 гейма

Район Одесос – 2295 шахти
13-19.12.2016 г.

Дерета – 611 дка

20-21.12.2016 г. – Младост; Приморски; Владиславово; Аспарухово

Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета
22-23.12.2016 г.