Галата7

В ход е процедурата по деактуване на имотите около стълбите към плажа на варненския квартал Галата. В момента земите са държавна земеделска собственост по чл. 19 ЗСПЗЗ, като деактуването предвижда те да станат общинска.

Процедурата е започнала на 9-ти юни тази година, съобщина за СПЪТНИК от пресцентъра на община Варна. Деактуването се осъществява по Закона за общинската собственост и приетата от ОбС-Варна Наредба за реда  на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Краен срок за приключване на процедурата не съществува.

Припомняме, че стълбите към плажа на китния варненски квартал Галата са в окаяно състояние. Местна инициативна група от Галата отчаяно се опитва да привлече вниманието на Областна управа Варна и Община Варна. От инициативната група молят властта само да  закупи нужните материали, а доброволците ще извършат ремонта сами.

Галата9

На два пъти инициативният комитет изчисти пътя към плажа, както и малкия парк зад спирката на центъра на Галата, който бе не по-малка джунгла от стълбите към морето. Доброволците помолиха властта за няколко пейки, които да поставят в изчистеното паркче. До него се намира детската кухня, а децата до скоро се губеха из вече изчистената висока и гъста растителност около нея.

  На този ден: 5 декември - Международен ден на доброволеца

Галата111

За момента молбите към Областна управа, община Варна и район „Аспарухово“ за материали за ремонт и за пейки остават глас в пустиня.

Ще се превърне ли Галата в красив морски квартал с хубав парк и безопасен достъп до морето или ще остане забравено от властта място, което единствено доброволците поддържат?

Ще пожиеем и ще видим.

Да живеят доброволците!

Галата Доброволци