Лов Пернати

Мерките се налагат заради констатираните огнища от болестта Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Европейския съюз

В изпълнение на заповед №РД 11-2541/19.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Андриан Райков, относно констатираните огнища от болестта Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Европейския съюз и във връзка с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в животновъдни обекти за отглеждане на птици само за лични нужди в области Видин, Враца и Пловдив, се забранява лова на пернат дивеч на територията на цялата страна; достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици.

При промени в здравословното състояние на птиците да се уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар, кмета на населеното място и официалния ветеринарен лекар, отговорен за общината.