Река Дунав

WWF България и Организацията на българските скаути отново обединяват сили, за да мобилизират деца и младежи да се грижат за опазването на планетата. Предвид огромните предизвикателства пред нашия общ дом,  ролята на младите хора в създаването на по-добър свят е от изключително значение.

„Денят на реките” ще се проведе на 11 май. Представители на WWF заедно с над триста скаути на възраст между 7 и 18 г. ще се включат в събирането на отпадъци от замърсените водоеми и труднодостъпни места покрай реките. Едновременно  дванадесет скаутски клуба в девет български града, съвместно с доброволци и приятели  ще направят всичко по силите си, за да почистят крайбрежията на българските реки – Искър, Дунав, Русенски Лом, Камчия, Черна, Батова, Тученишка, Еленска и Шабленското езеро.

За две години съвместните инициативи на двете организации достигнаха до стотици деца и младежи. Участвахме в инициативата за Часа на Земята, организирахме почиствания, събития,  посветени на опазване на видовото разнообразие, на реките, проведохме интересни беседи.

Сега WWF България и ОБС отново са заедно – този път за да почистят българските реки!

Варненския скаутски клуб „Морски вълк“, заедно с приятелите си от арменския скаутски клуб „Хоменътмен“ ще почистят река Батова в района на село Долище. Инициативата се реализира в партньорство и с активното съдействие на Община Аксаково. Другият варненски скаутски клуб – „Владислав Варненчик“ организира в партньорство с Община Аврен почистването на река Камчия в района на местността „Пода“ от моста над реката(първи доброволчески пункт) до устието (втори доброволчески пункт).

Акцията започва в 10 часа в местността „Пода“ и в 11 часа в село Долище. Желаещите да подкрепят инициативата ни доброволци могат да дойдат на посочените места или да си изберат друго място/друга българска река.

 

Допълнителна информация:

Сладката вода е един от най-ценните ресурси на нашата планета. Но той бързо се изчерпва. Въпреки огромната роля, която играе в нашия живот, в икономиката и в природата, едва 1 % от водата по света е сладка и достъпна. И този 1 % е под заплаха. Наред с климатичните промени и свръхпотреблението, основна причина за това е замърсяването.

В тази връзка природозащитната организация WWF и Организацията на българските скаути обединяват усилия в името на околната среда.

Реките в България

Противно на възприятията ни, България е сравнително бедна на водни ресурси. Те представляват едва 0,3 % от територията на нашата страна. За сравнение – при среден воден ресурс за света 8000 м3/човек/година, България разполага с едва с 2250 м3/човек/година.

За сметка на това у нас има 325 реки, които са прекомерно използвани и в тях има все по-малко живот и все по-малко вода за нас. Основата причина за замърсяването на реките сме именно ние – хората. Изхвърлянето на пластмасови отпадъци и петролни продукти, както и изпускането на индустриални води, съдържащи значителни количества органични или неорганични вещества, увреждат речните екосистеми и водят до постепенното загиване на техните видове. Последващ негативен ефект настъпва, когато чрез вливането си в морето реките пренасят в него и своите замърсени води. По този начин отпадъците се разпространяват и унищожават местообитания и екосистеми по целия свят.

Ключовата роля на реките

Традиционното разбиране за реките като източник на вода и енергия поставя в риск други техни предимства от критично значение. Наред с централната роля, която играят в много култури и религии, те носят и редица практически ползи. Освен че са дом на многобройни животински видове, речните екосистеми осигуряват и естествена защита на градовете от наводнения, а транспортът на наноси подхранва делтите на реките, които са едни от най-важните земеделски райони в света и дом на 500 милиона души.

За съжаление обаче в реките все по-често се строят преградни съоръжения, които променят коритата, скоростта и теченията им, и така блокират възможността за миграция на десетки видове риби. В тази връзка WWF призовава за защита на европейския Закон, който регулира намесата на човека във водните басейни – Рамковата директива за водите на Европа. Създадена през 2000 г., тя се смята за един от най-важните елементи на природозащитното законодателство, както и за най-мощния лост на гражданското общество и индустрията за силна и амбициозна защита на водите.

За щастие, както замърсяването, така и опазването на реките зависи отново от нас – хората. Поддържането на сладководните водоеми е от изключително важно значение, ако искаме животът на Земята да продължи да бъде такъв, какъвто го познаваме.