язовир

Срещу 29 собственици на язовори е стартирала процедура по административно-наказателно производство, заради установени неизпълнени предписания от предходни проверки.

Това е резултат от проверката на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на над 205 язовира в периода януари – март 2017 г. За тези 205 язовира по-рано имаше информация, че са с по-голям брой установени нарушения.

За една част от собствениците все още не са изтекли сроковете за представяне на изискани писмени доказателства, а след представянето на им, ще бъдат предприети действия за изпращане на покани за съставяне на актове.

В хода на проверките ДАМТН установява, че дадените по-рано предписания са изпълнени при 14 язовира, което не налага предприемане на административно наказателни мерки. На 129 от проверените язовира са поставени кратки срокове за изпълнение на даваните предписания, след изтичането, на които ще бъдат извършени нови проверки, с които да се установи дали същите са изпълнени.

Шест от проверените язовири са напълно изпразнени или се поддържат на минимално водно ниво. За други 3 язовира са изпратени документи и за тях е в ход процедура по извеждане от експлоатация.

  180 търговски обекта запечатани за данъчни нарушения

Относно язовир „Лесура-1“, община Криводол, при извършената проверка на 6 март е установено, че състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея са в същото състояние, както при проверката, извършена от служители на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ и от двете проверки на КОТЕСЯС през пролетта и есента на 2016 г. Дадени са нови предписания с кратки срокове. Изпълнено е предписанието за изграждане на сифон за понижаване на водното ниво в срока от 72 часа. Тъй като са установени други нарушения, допуснати от собственика, е изпратена покана до кмета на община Криводол за съставяне на акт.

Служителите в Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ на ДАМТН напомнят, че нямат компетенции и правомощия да дават оценка за техническото състояние на язовирните стени. Обръщаме внимание, че на собствениците на язовири, които единствено носят отговорност за състоянието на хидротехническите съоръжения, се налагат предписания за поддържане на водните нива в степен, гарантираща безопасната експлоатация на водните обекти.

  Прокуратурата разпореди нова проверка на язовирите

Проверките на тези и всички останали язовири ще продължат през цялата година, при спазване Закона за водите и в рамките на правомощията на служителите в Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

източник: нюз.бг