diplomi

Най-висок среден месечен облагаем доход – над 3000 лева получават завършилите Информатика и компютърни науки в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и Администрация и управление в Американския университет, пише 24 часа

Най-високи средни доходи получават завършилите професионални направления Информатика и компютърни науки, Матетматика, Проучване и добив на полезни изкопаеми, Обществено здраве, Комуникационна и компютърна техника, Военно дело, Металургия, Фармация, Медицина и Електротехника, електроника и информатика. Това показва новото издание на рейтинговата система на университетите в България.