Аспарухов-мост

Днес от 13 часа в Пленарна зала Варненският общински съвет ще заседава по две точки.

Местният парламент трябва да даде съгласие за дофинансиране на ремонта на Аспаруховия мост и да упълномощи представителя на общината да участва в Общо събрание на съдружниците на ВиК-Варна.

Общинските съветници ще обсъждат дали да отпуснат 200 хил. лв. от местния бюджет за строително – монтажни дейности по тротоарната конзола на моста. Припомняме, че „Пътна инфраструктура“ са осигурили 1,28 млн. лв. за ремонт на платното за движение.