кукла Радост

Младежка група „100 лица“ кани на 1 юни пред Козирката от 17 часа на откриването на благотворителна изложба „РАДОСТно!“.

Чрез снимките на фотографa Тони Перец ще преживеем един ден на малката Радост. Радост е кукла, чийто дом е приказният Куклен театър – Варна.

Тя е снимана на ключови места в града ни и снимките имат за цел да провокират гражданите и гостите на Варна да отворят своите сърца за съпричастност към значими каузи.

Ще има песни, танци и лакомства. Ше е Радост-но, пишат организаторите до медиите.

Инициативата е в подкрепа на фондация „Радост за нашите деца” с цел набиране на средства за проектиране, извършване на ремонтни дейности и оборудване на зала за кинезитерапия към „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост – Варна”.

Всеки, които желае да стане съпричастен с каузата на младежка група „100 лица“ и  Фондация „Радост за нашите деца” може да посети изложбата и да направи дарение в поставена за целта кутия или на банковата сметка на Фондация „Радост за нашите деца”

Общинска Банка АД – BIC SOMBBGSF / IBAN BG20SOMB91301022266604

Изложбата е разположена на Козирката до 12 юни 2016г. всеки ден от 10 до 18 ч.

Фондация „Радост за нашите деца“ е създадена през 2004 година като неправителствена организация, която работи активно за интеграцията на децата с увреждания. Членове на управителния съвет са родители на деца с увреждания.

От септември 2008г. организацията управлява Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост”. Към момента капацитетът на Център „Радост“ е 60 деца от 3 до 18 години и техните родители.

През 2012г. Община Варна предоставя на организацията помещения за разширяване на социалната услуга. Предоставената за безвъзмездно ползване сграда се нуждае от основен ремонт.

В сегашното й състояние, терапия за деца и консултиране на родители не е възможно да се извършва. За да се подобри качеството на социалната услуга е необходимо да се разшири съществуващата база, като се изгради кинезитерапевтична зала за децата.