Възрастни хора

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението във Варненска област, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 75.5 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) тя нараства с 0.1 години, информират от Териториално статистическо бюро – Североизток, съобщава Дарик.

Средната продължителност на живота в областта е с 0.7 години по-висока от средната за страната – 74.8 години. Област Варна, заедно със столицата София (76.6) и Кърджали (76.6), Благоевград (75.9) и Смолян (75.8 години), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Монтана (72.7) и Враца (72.8 години).

Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 72.2 години, докато при жените е с 6.7 години по-висока – 78.9 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната.

За периода между 2008 и 2018 г. средната продължителност на живота в област Варна нараства с 2.0 години. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периода 2006 – 2008 г. – 7.1 години, а най-малка в периода 2010 – 2012 г. – 6.3 години в полза на жените.