НОИ Пенсиониране

„Българската икономика може да поеме евентуално преизчисление на всички пенсии от 1-ви юли, каквото поискаха от БСП“, коментира за „Хоризонт“ председателят на Търговско-промишлената палата Цветан Симеонов, едната от национално представените работодателски организации.

„Ако това са едни обективни изчисления, аз си мисля, че нито една възможност не бива да бъде пропускана. Нещата са възможни и се обвързват с евентуален ръст, висок, на българската икономика“.

Цветан Симеонов подкрепи и внесения законодателен пакет на омбудсмана и синдикатите срещу практиките на неизплащане на заработените трудови възнаграждения. Мерките са допълнени от работодателите и с още предложения: „Ако се констатира в НАП, че някой не си е внесъл данъците, той да бъде със специално внимание от НОИ – дали си е внесъл осигуровките или не, и обратното също така – от Комисията за отнемане на имущество. Тоест да има един всестранен натиск към онези, които не са коректни.“