Светла Пиралкова

Главният прокурор Сотир Цацаров внесе днес в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител от парламентарната група на БСП – Светла Бъчварова-Пиралкова, съобщиха от ВКП.

По досъдебно производство на Софийска градска прокуратура са събрани доказателства за това, че като председател на управителния съвет на Селскостопанската академия, Светла Бъчварова-Пиралкова съзнателно е сключила  неизгодна сделка, от която е произлязла значителна вреда  за академията –  в размер на 1 326 671,36 лв. и случаят е особено тежък.

Селскостопанската академия (ССА) е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост.

Селскостопанската академия е юридическо лице на бюджетна издръжка и второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерство на земеделието и храните.

В периода от 04.07.2008 г. до 28.06.2011 г. Светла Бъчварова-Пиралкова е била председател на управителния съвет на Селскостопанската академия.

Със заповед от 21.07.2009 г. министърът на земеделието и храните е предоставил на Селскостопанската академия за ползване 9 726,224 дка земеделски земи, намиращи се в землището на селата Стражица и Карвуна.

  Питат Митов дали ще има държавна реакция за поругаването на паметника на връх Каймакчалан?

Без да е взето решение от управителния съвет на ССА, на 13.08.2009 г. Светла Бъчварова-Пиралкова, в качеството си на председател на УС на организацията сключила договор за съвместна научноизследователска и опитно – производителна дейност върху тази земеделска земя с „Литекс Комерс“АД.

Договорът е сключен за срок от 10 години, като „Литекс Комерс“ АД е следвало да заплаща на ССА 17 500 лева годишно или по 1,80 лева на декар.

Агротехническите и икономическите експертизи, възложени от Софийска градска прокуратура, са доказали, че в същия период от време арендната цена за районите, в които се намирала предоставената на „Литекс Комерс“ АД земеделска земя е от 70 до 80 лева. При реална базова пазарна цена от 70 лева за един декар обработваема земеделска земя, за отдадените по договора 9 726,224 дка, сумата като приход за ССА би могла да бъде в размер на 680 835,68 лв.

В резултат  на сключения  явно неизгоден договор от Светла Бъчварова-Пиралкова, на Селскостопанската академия е причинена вреда в размер на 1 326 671,36 лева.

  Спряхме кранчетата към фирмите на лигльото на "Позитано", скочи Цветелин Кънчев

Законова пречка за наказателното преследване на  Светла Бъчварова-Пиралкова е обстоятелството, че към настоящия момент тя е народен представител в 43-о  Народно събрание и в това си качество се ползва с имунитет.

Главният прокурор е сезирал Народното събрание, тъй като съгласно чл. 70 ал.1 от Конституцията в тези случаи Парламентът е органът, който може да даде разрешение за възбуждане и провеждане на наказателно преследване за извършеното от  Светла Бъчварова-Пиралкова  престъпление от общ характер.