язовир-1

Три язовира на територията на Община Велико Търново са в предаварийно състояние, стана ясно от обобщения доклад на специализираните комисии в общината. Те са извършили проверки на водоемите в края на миналата година.

На първото за годината заседание  на Общинския съвет в старата столица,  кметът трябва да предостави информация за актуалната ситуация с водоемите в Общината.

В критично състояние и картотекирани като „потенциално опасни“ са язовир „Бинев дол“ в Леденик, който е общинска собственост и поддържан от Общината. От  ноември миналата година водоемът е изпразнен напълно до „мъртъв обем“. Другият язовир в лошо състояние е  яз. Акердере в землището на Ново село. Той също е поддържан от общинската управа и е  пълен на 20%. Язовир  Хмела в Присово също е в предаварийно състояние. Той е поддържан  от частна фирма.

Неизправностите по водоемите са повреден основен изпускателен кран и неизправни облекчителни съоръжения, пише в докрада на специализираните комисии.

Експерти от „Басейнова дирекция“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, общинари и служители на областна управа, препоръчват  и за трите  язовира да се премахне дървесната растителност от коритото след стената, да се ремонтира основния изпускател, да се изгради водна кула или пасарелка за обслужване на стената и шахтата, да се почисти язовира от наноси и растителност.

  Координатор на ЕС: Има опасност от терористични кибератаки срещу белгийските АЕЦ

Четири са водоемите в неизправно техническо състояние, констатират още експертите. Микроязовир „Шабарка“ в Пчелище, язовир  „Даровец“ в Килифарево, който е отдаден под наем, язовир  „Абила“ в  землището на Балван и язовир „Долните лозя“ в Емен са в лошо състояние.

Експертите са констатирали, че 11 са язовирите в изправно техническо състояние. От тях три стопанисва Община Велико Търново, а един – НВУ „Васил Левски“. Седем са язовирите, отдадени под наем.

На днешната сесия на местния парламент ще бъде гласуван и проектобюджетът на общината.

Източник: Дарик