Владимир Жечев Христиана Росенова Маджова Чоканова Оскан Тасинов

С три отличия „Награда за млад учен“ приключи конкурсът, обявен от Съюза на учените – Варна. Той се провежда за първи път в историята на Съюза в 2 научни направления: „Здравеопазване и спорт“ и „Социални, стопански и правни науки“.

Документи за участие в конкурса подадоха 9 кандидати. Комисията допусна до участие в конкурсната процедура 7 от тях. Въз основа на представените документи и на предварително разработените критерии за оценка, членовете на Комисиите по секции направиха комплексна преценка за представянето на младите учени и предложиха на Управителният съвет на Съюза да присъди следните награди:

В направление „Социални, стопански и правни науки“, отличието „Награда за млад учен“, грамота и парична награда в размер на 1000 лева получава доц. д-р Владимир Жечев, преподавател в Катедра „Маркетинг“ на ИУ – Варна.

В направление „Здравеопазване и спорт“ отличията са две:

„Награда за млад учен“, грамота и парична награда в размер на 1000 лева получава гл. ас. във Факултет Фармация, Катедра Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, на МУ – Варна гл. ас. Оскан Тасинов, д.б.

С „Награда за млад учен“, грамота и поощрителна парична награда в размер на 500 лева е отличена и гл. ас. в Катедра по „Консервативно зъболечение и Орална патология“ гл. ас. д-р Христиана Росенова Маджова-Чоканова, д.м.

Тържественото награждаването на младите учени ще стане на 20 юни тази година по време на годишното общо събрание на Съюза на учените – Варна.

 

Ето кои са отличените млади учени:

 

доц. д-р Владимир Жечев (33 г.)

Завършил Бизнес училище в Армс – Холандия (Arnhem Business School), магистърска степен придобива в Университет на Уелс (University of Wales), Великобритания. Стажувал е като маркетингов консултант в представителството на General Motors в България, а дипломната му работа е именно за оптимизиране на маркетинговата функция на същата компания. Докторската му степен е от ИУ-Варна в областта на бранд имиджа при луксозни автомобили. На 25 години вече е съавтор на първия учебник по Маркетинг в хотелиерството в България (в съавторство с проф. Станислав Иванов). Член е на редакторската колегия на International Journal of Professional Management, Великобритания.

Повече от 14 пъти е бил канен за гост лектор в няколко държави в Европа и Азия. Той е единственият българин, канен 2 пъти за гост преподавател в специално организирана международна професорска седмица в Nottingham Business School, Великобритания. Има няколко участия в панелни дискусии, свързани с предприемачеството във висшето образование в Европейската комисия в Брюксел. През 2016 г. печели наградата за млад учен от НТС-Варна и участва в церемония в град Ченай, Индия, където фондация VIRA го награждава с приз „Млад учен“ за принос в областта на маркетинга.

  Четири държавни имота в Аспарухово са предоставени на Община Варна

Извън преподаването се занимава с научна и консултантска дейност. Консултира фирми в областта на туризма, търговията с автомобили и предлагането на битови услуги в Австралия. Има множество публикации в страната и чужбина, които са активно цитирани от чуждестранни изследователи.

В настоящия момент е устремен към разширяване на преподавателския си и изследователски опит извън страната, за да може да използва знанията си в работата си като учен и преподавател в ИУ-Варна. Вярва, че всеки съвременен маркетолог може да упражнява професията си само със сверен часовник.

 

Гл. ас. Оскан Тасинов, д.б. (32 г.)

Бакалавър по „Mолекулярна биология“ на СУ „Св. Климент Охридски“, магистър „Mолекулярна биология и биотехнологии“ на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски и придобита специалност „Биохимия” на МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна. През 2015 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ към Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Професионалният му интерес е в областта на субклетъчните механизми на оксидативен стрес и възпаление; Молекулни механизми на инсулиновата резистентност и диабета при хора и модели на клетъчни култури; Молекулярна биология, биохимия, молекулярна генетика, нутригеномика, транскриптомика, протеомика.

  Аспаруховци оформиха исканията си към Общината, започват подписки

Д-р Тасинов членува в Европейската организация по нутригеномика (от 2010 г.), в Федерацията на европейските биохимични дружества (от 2013 г.),  в секция Биохимия, биофизика и молекулярна биология (от 2013 г.),в Съюза на учените-Варна (от 2012 г.) и в Асоциация на биохимичните катедри в България (от 2010 г.)

Специализирал в Испания, Великобритания, Австрия, Ирландия, Италия. Участва в авторските колективи на 18 научни публикации, 1 глава от международно публикувана книга и 1 помагало по биохимия. Участвал е в 12 национални и 30 международни научни форума на 3, от които е награден за своето представяне.

Носител е на Грамота за високи научни постижения на Съюза на учените в България, престижни награди за участия в Конгреси по медицински науки у нас и в чужбина. 18 участия в научни проекти и програми, финансирани от български изследователски центрове, университети, институции и програми на ЕС.

 

Гл. ас. д-р Христиана Росенова Маджова – Чоканова, д.м. (31 г.)

През 2013 година се дипломира като магистър по дентална медицина в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и като отличник на випуска е отличена с наградата „Studens Optimus” на името на „Проф. Д-р Славчо Давидов”. През същата година печели конкурс и започва работа като редовен асистент в катедра “Консервативно зъболечение и Орална патология“ на Факултета по дентална медицина към МУ-Варна. Преподава на студенти по дисциплините: „Консервативно зъболечение“, „Дентална клинична алергология“ и „Орална патология“ на български и английски език.

  Учени отркиха нов човешки орган в корема

През 2015 г. се дипломира и като магистър по Здравен мениджмънт, а през 2018 г. придобива специалност по „Дентална клинична алергология“. В момента специализира „Оперативно зъболечение и ендодонтия“. През 2016 г. защитава докторската си дисертация по терапевтична стоматология.

Има 44 участия в конгреси и конференции от различни области на денталната медицина. Има авторство и съавторство в 2 учебника, 36 публикации и научни съобщения у нас; 11 публикации и научни съобщения в чужбина. През 2014 г. е отличена с Годишната награда – 3 място за млад учен на 24-та Асамблея на Интернационалната Медицинска Асоциация „България” (ИМАБ) – в секция „Дентална медицина и орална патология”.  Член e на 6 български и международни научни дружества. Специализирала е в различни области на денталната медицина в България, Швейцария и Италия.

В момента по-голямата част от времето й е посветено на дъщеричката, която е на месец и половина, но успява да намери време за пациентите си и за последния научен проект, по който работи.

Благодарна е, че има шанса да работи клинично и като млад учен именно в голямото научно семейство на МУ – Варна. Наградите, които печели са просто мерило за труда, който всеки ден полага.