Одобриха единен стандарт за зарядни за лаптопи с цел намаляване на е-отпадъците

Международният съюз по телекомуникации одобри нов, екологичен стандарт за универсално зарядно за лаптопи и други преносими устройства. Новият стандарт предвижда подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове. Очаква се той да доведе най-вече до значително намаляване на е-отпадъците. Новият международен стандарт – официално известна като Препоръка ITU-T L.1002 “Външни универсални захранващи адаптерни решения за преносими ИКТ устройства” – е разработен от съюза чрез неговата експертна група за информационни и комуникационни технологии, околна среда и изменение на климата. Един милион тона външни захранващи устройства се произвеждат всяка година. ITU-T L.1002 определя принципи за еко-проектиране на зарядните за лаптопи с цел намаляване на консумацията на енергия при липса на товар – с около пет пъти. Ако това намаление се умножи по броя на милионите такива зарядни устройства, които са в употреба, това значително ще намали емисиите на парникови газове, генерирани косвено от тези устройства. Пприложимостта на зарядните устройства към множество електронни устройства, наред с ефективното използване на суровините, значително ще увеличи техния жизнен цикъл. По този начин ще се намали обемът на електронните отпадъци, които се получават от повсеместното изхвърляне на стари и вече неприложими зарядни. ITU-T L.1002 стъпва на стандартите, свързни с универсална зарядни устройства за преносими устройства като мобилни телефони (ITU-T L.1000) и стационарни устройства като XDSL модеми (ITU-T L.1001), приети за първи път от ITU членове съответно през 2009 г. и 2012 г.

Източник: GreenTech.bg
Автор: Красен Марков
Напиши коментар