Мълниезащита на фотоволтаични електрически централи

Мълниезащита на фотоволтаични електрически централи с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC

Все по-достъпната възможност за производство на електроенергия от неизчерпаеми източници е едно от най-позитивните събития, на фона на няколкото отминали години, през които срещнахме множество трудности, свързани с енергийния и суровинния сектори. Инсталирането на фотоволтаична система за собствени нужди се прие като „свеж въздух“ за огромен брой малки стопанства, административни сгради, манастири и други обекти, които нямат достатъчен бюджет, за да се справят с ежедневния натиск от покачването на цените на електрическата енергия. Също така възможността за бърза и сигурна възвращаемост, свързана с продажбата на електроенергия, промени стандартното съсредоточаване на инвестиции в големите индустриални зони, което повлия позитивно на много малки населени места, даващо им възможност да печелят от активи, които до този момент не са били достатъчно перспективни.

Обикновено една фотоволтаична система има дългогодишен експлоатационен живот над 25 години. Това налага наред с процеса по инсталиране, да бъдат подсигурени правилната експлоатация, поддръжка и защита. В сферата на мълниезащитата се предлагат все по-персонализирани решения за този вид инвестиции.

​​​​​​​Най-доброто, което можем да направим, след като искаме да имаме фотоволтаична система, която да експлоатираме дългосрочно, е да ѝ осигурим и дългосрочна защита.
​​Най-лесният, бърз и бюджетен метод за осигуряване на мълниезащита на обекти с толкова голяма разгърната площ е чрез т.нар. активна мълниезащита с мълниеприемници с изпреварващо действие.
Един активен мълниеприемник, може да осигури оптимален защитен радиус от 80 м. т.е. само с един мълниеприемник може да бъде защитена фотоволтаична централа до 1 MW. Разбира се, ефективността не е само резултат от техническите характеристики, но и от качествените.

Разнообразието от мълниеприемници, които се предлагат на пазара е толкова голямо, но дори и да не си специалист, „с просто око“ можеш да разпознаеш един качествен продукт, от този с недоказано качество.

Допълнителна информация като производител, гаранция, разпространение в световен мащаб, тестове и сертифициране, възможност за проверка изправността му и контрол са все неща, които могат да отсеят един продукт, който си заслужава, пред останалите.
​​​​​​​
Сферата на мълниезащитата определено изисква продукти, които да отговарят на определени качествени стандартни - в противен случай, дори цената им да е била примамваща, не си заслужава и малкото, което сме вложили, след като не се осигурява надеждна защита чрез тях.
​​​​​​​
Именно, поради това, че качеството на елементите, с които работим е изключително важно за нас, предлагаме само мълниеприемници с изпреварващо действие на АIDITEC SYSTEMS - продукти с  европейски произход и качество, които биват обект на непрестанен мониторинг и контрол. Техните характеристики значително надвишават минимално определеното в стандартите, за да им бъде осигурена дългогодишна ефективност!

С повече от 15 години опит, професионалистите по мълниезащита от Диком, може да кажат, че казусите, които се срещат са безброй и всеки един проект изисква индивидуален подход.
Всяка една мълниезащита е СИСТЕМА, ефективността на която зависи от всеки един от съставните ѝ компоненти!


Автор: Сътрудник
Напиши коментар