Изграждат единен портал на студентите във Варна

Магистри  от Икономическия  университет в града са победители в конкурса „Моята Beehive идея за Варна“. Журито ще подкрепи логистично и концепцията за изграждане на дигитална класна стая. На трети април приключи оценяването на младежки инициативи  насочени към  подобряването и развитието на морската столица. Журито, съставено от експерти  на варненското сдружение „Споделено работно място“/ Beehive Co-working Space, взе единодушно решение да подкрепи концепцията за изграждане на единен портал на студентите във Варна. Предложението е подадено от Георги Станчев, Косьо Владимиров, Мария Рускова и Александрина Александрова - и четиримата магистри в Икономически университет –Варна. Инициативата цели да обхване всички студенти в града, като им даде възможност за достъп до актуална информация за културния живот във Варна и местата, които могат да посетят безплатно или с определена студентска отстъпка, както е в повечето развити европейски държави. В портала ще бъдат публикувани събития на община Варна и дирекциите „Младежки дейности“ и „Спорт“, доброволчески инициативи, места за допълнително образование и развитие на студента, стажове във фирми, езикови центрове, образователни форуми и други. Организаторите на инициативата се обръщат с апел към всички заинтересовани учреждения да получат публичност на дейности насочени към студентите, да се свържат с Beehive на office@beehive.bg Журито на конкурса реши да подкрепи логистично още една идея, разработена от учениците Христо Карацанов и Виктор Иванов. Техният проект „Дигитална класна стая“ е насочен към модернизирането на учебната среда в българските училища, чрез използване на най-модерната технология на двадесет и първи век, а именно специални Touch маси -  мултитъч маса с интуитивен сензорен интерфейс. Всяка маса ще се използва от четирима ученици. На мястото на бялата дъска ще бъде поставен осемдесет и четири инчов Touch панел, на който учителят ще показва нагледно материали и съдържание при предаването и обяснението на уроците. Работата и по двете инициативи започва с разработване на предложенията, изграждане на стратегия за изпълнение и търсене на партньори за реализацията им.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар