Задават се конфискации на банкови сейфове в Гърция

Разширяването на електронните конфискации, свързани с банковите сейфове и финансовите продукти, предвижда оперативният план на генералния секретариат на публичните приходи (ГСПП) за 2016 г., което бе публично обявено от завеждащия ГСПП Йоргос Пицилис. Както се споменава в плана на ГСПП, в рамките на един месец от гласуването на законодателните разпоредби относно разширяването на електронните конфискации свързани с банковите сейфове и финансовите продукти, компетентните служби ще предприемат всички действия, с цел да бъде наложен запор върху съдържанието на банковите сейфове и търговските сметки за изплащането на публични дългове и задължения. Това развитие обръща нещата с главата надолу, както за притежателите на банкови сейфове, които се оказват в неблагоприятното положение на конфискация на техните сейфове чрез ускорени процедури, така и за банките, които ще изгубят част от клиентелата си, след като застрашени от конфискацията много притежатели на сейфове ще тичат да изпразнят съдържанието им. Според оценки на банкови управители се изчислява, че сметки от порядъка на 7 до 10 милиарда евро са внесени в банкови сейфове. Няма ясна картина за стойностите, които съдържат сейфовете, след като съдържанието им се покрива от банковата тайна. Въпреки това, според оценките, от изтеклите 40 милиарда евро, от началото на годината и съдейки от увеличаването на търсенето за наемане на сейфове, до 25% бяха съхранени там. Националните кредитни институции разполагат с приблизително 325 000 сейфа, от които 60%-70% са наети. Изчислява се, че Alpha Bank разполага с 150.000 банкови сейфа, Eurobank 30 000, Националната (Етники) 75 000 и Пиреос 70 000. Сегашният режимКонфискации от банкови сейфове, в случай че се установи избягване на данъчно облагане, което се предвижда вече от години насам. Въз основа на действащата рамка, банковите сейфове могат да бъдат отворени само по нареждане на прокурор и какъвто и да е имуществен елемент може да се конфискува с решение на Органа за преследване на икономически престъпления (СДОЕ), в случай че се установи незаконна дейност или дългове към държавата. Достъпът става само в случаите, когато се установява избягване на данъчно облагане или когато съществуват обвинения за престъпна дейност, както например изпирането на пари. Разпоредбата за запор на съдържанието на банковите сейфове процентно 50% за паричното и 100% на не паричното се предвижда от член 46 на Закон 4174/2013. Кодексът за данъчна процедура предвижда възможността за данъчно администриране, когато се установят нарушения свързани с голямо избягване на данъчно облагане, за над 150 000 евро или 300 000 евро. Специално в случай на фиктивни и фалшиви фактури, може да се наложи, след изготвяне на специален контролен доклад, запорът на 50% от вноските, както и на съдържанието на сейфовете. Ако сейфовете съдържат други имуществени елементи (бижута, произведения на изкуството и др.), освен пари в брой, законът предвижда пълен запор на съдържанието. 24 часа


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар