Румъния вече не е под наблюдение от ЕК

Румъния е изпълнила показателите, залегнали в Механизма за сътрудничество и проверка. Това става ясно от последния доклад на Европейската комисия относно стъпките, предприети от северната ни съседка за изпълнение на ангажиментите ѝ по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на МСП.

В него се прави преглед на постигнатия напредък по оставащите препоръки и изпълнението на показателите по механизма след доклада по МСП от юни 2021 г.

Според Комисията напредъкът на Румъния е достатъчен за изпълнението на ангажиментите по МСП, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС, и че процесът по покриването на всички показатели може да бъде успешно приключен.

Отсега-нататък ЕК вече няма да наблюдава или да докладва за Румъния в рамките на МСП. Уточнява се обаче, че мониторингът ще продължи в рамките на годишния цикъл в областта на върховенството на закона. Докладването ще бъде консолидирано в годишния доклад на Комисията относно върховенството на закона, какъвто е случаят за всички държави членки.

Механизмът за сътрудничество и проверка беше създаден при присъединяването на България и Румъния към ЕС през 2007 г. за наблюдение на напредъка в областта на съдебната реформа, корупцията и организираната престъпност.

В доклада от октомври 2019 г. се стигна до заключението, че България е изпълнила задоволително останалите препоръки по МСП, че е постигнала достатъчен напредък в изпълнението на ангажиментите си към момента на присъединяването си към ЕС и че процесът по покриването на всички показатели може да бъде успешно приключен.

Оттогава България също не е обект на мониторинг или докладване по МСП и се наблюдава в рамките на годишния цикъл на върховенството на закона, и по-конкретно в годишния доклад на Комисията относно върховенството на закона.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар