Домашен генератор за производство на електрическа енергия са разработили наши учени. Пред News.bg председателят на Балканската академия на науките и културата (БАНК) акад. Христо Христов обясни, че домашният генератор е изобретен от д-р Кирил Чуканов. Изобретателят нямал достатъчно финансиране в България, затова се обърнал към Китай. Китайците финансирали проекта му, създали институт и вече продават готовия пазарен продукт.

Става въпрос за два генератора – един от 10 киловата, който струва 4200 долара и един от 7 киловата, който струва 2500 долара.

Акад. Христов обясни още, че за да стартира работа генераторът е нужно да се зареди първоначално с електричество. След това генераторът използва водород от водата и енергия от първичното енергийно поле на Вселената. Той има мощност до 100 киловата. Генераторът произвеждал 4,5 пъти повече ток, отколкото е използвал за първоначалното си зареждане. Веднъж сдобили се с него, домакинствата няма да имат никакви притеснения за тока – могат да го използват за отопление, осветление, за всички електроуреди като хладилници, печки и други.

Изобретеният от д-р Кирил Чуканов прототип на „квантов генератор” бил в състояние да произвежда електрическа енергия буквално от нищото. Двигателят му е в състояние да произвежда неограничено количество ток, като за това не са нужни външни енергийни източници и горива.

Акад. Христо Христов разказа, че има още един българин, който работи в САЩ по създаването на 12-мегаватов генератор, който да произвежда ток от околната среда, но засега няма готов търговски продукт.

Проектът за домашния генератор за производство на електрическа енергия ще бъде представен на международната конференция БАЛКАНИРЕКО 2016 – Балканска Икономическа Реконструкция и Екология. Тя е рганизирана от Балканската академия на науките и културата (БАНК), съвместно с Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на енергетиката.

Конференцията ще се състои на 7 и 8 април в залите на федерацията на научно-техническите съюзи в София. Тя ще се проведе в 5 тематични раздела – устойчиво развитие на обществото, иновационни технологии и научни постижения – природни науки, енергетика, биологично земеделие и животновъдство, както и модернизация на образованието.

Конференцията ще бъде открита от акад. Христо Христов с доклада „Квантова Вселена”. Той ще представи и доклад за причините за изменение на климата на земята.

ИЗТОЧНИК: NEWS.BG