МВФ: Световната икономика ще се справи с последствията от коронавируса

Последствията от пандемията на коронавируса ще бъдат "много сериозни", но глобалната икономика ще бъде в състояние да ги преодолее, уверено заяви директорът на отдел „Стратегия, политика и анализ“ на Международния валутен фонд (МВФ) Мартин Мюлейзен. В публикувано на сайта на МВФ интервю той пояснява, че "продължителното разрастване на световната икономика и високата заетост до момента ще създадат буфер срещу много слабата икономическа активност през следващите месеци". "Кризата дойде в момент, в който, надявам се, сме готови за шокове и ще можем да се справим с тях, въпреки че последствията ще бъдат доста сериозни", казва той. "Надявам се, че ще се справим с тази криза. Мисля, че международната общност разполага със средствата, отделните държави също имат средства, с които ще излезем от нея. Възстановяването ще се случи. Това е временна криза", заявява уверено ръководителят на отдела на МВФ. Според Мюлейзен същността на борбата срещу кризата трябва да бъде ограничаването на разпространението на вируса. "Трябва да направим така, че в даден момент да се появи увереността, че това ще бъде временен шок и последствията няма да продължат много месеци", каза той. Централните банки и правителствата на страните по света, предприеха редица безпрецедентни мерки за осигуряване на ликвидност на пазарите и осигуряване на тяхното функциониране, може би дори повече от необходимото, отбелязва Мюлейзен. Той подчертава необходимостта от координиране на предприетите стъпки, за да бъдат подкрепени действията на всяко отделно правителство или централна банка“. Мюлейзен смята още, че е важно да се преосмисли въпроса с високия дълг на редица страни в условията на настоящата криза. Като открояващ се проблем той посочи "много рязък отлив на капитали от развиващите се икономики". „Това е проблем, който ще бъде много труден за решаване, но МВФ може да помогне“, отбеляза Мюлейзен. manager.bg


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар