Астероиди, съдържащи скъпоценни метали, лежат в лунните кратери

Астероиди, съдържащи редки метали, може да бъдат доставяни в обозримо бъдеще от Луната за нуждите на земните жители. Това би решило проблемите с изчерпването на ресурсите на планетата ни и ще се окаже икономически изгодно. На това мнение е ученият от Държавния астрономически институт „П.К. Щенберг“ Владислав Шевченко, д-р на физическите и математическите науки от отдела за изследвания на луните и планетите. "На Луната можем да открием достатъчно запаси от такива метали, защото там не е необходимо да се извършват минно-геоложки дейности. Пред достигащите до повърхността й летателни апарати, освен фундаменталната, ще има една практическа задача: да доставят на Земята тези астероиди. В момента пазарната цена на лития е няколко стотин хиляди долара за 1 килограм. Вземането на образците и доставката им до Земята може да се окаже икономически изгодна и така да се осигурят материали за разработката на високи технологии именно в тази жизненоважна област. По думите на учения редките метали, като злато, платина, никел, литий, се намират в повърхностния слой на Луната, а част от тях се съдържат в паднали на повърхността й астероиди. Много астероиди и комети от други звездни системи са летели към земния спътник с малка скорост, по-ниска от 12 км в секунда. Тези космически обекти не са се изпарили в следствие на взривовете при съприкосновението с повърхността на Луната, а само са се разрушили частично и останките им лежат в лунните кратери. Шевченко отбелязва, че няма да се наложи разработването на лунната повърхност, което ще е скъпо, трудоемко и сложно като технология и би могло да предизвика промяна на орбитата на астероида и приближаването му към Земята. Освен това при провеждането на неточни маневри по изменението на орбитата на космическите обекти може да се получи сблъсък на небесното тяло с нашата планета. В държавната космическа програма до 2025 г. са предвидени няколко безпилотни лунни мисии, в това число по проекта „Луна – Земя“. Очаква се да бъдат доставени образци от повърхността на спътника. За този период не се планират пилотирани полети, заради сложната ситуация с руската икономика. Шевченко заяви, че всички мисии през близките няколко години ще бъдат съсредоточени в южната полярна област на Луната. Причината е, че там са били намерени залежи на нискотемпературни летливи вещества, които вероятно са попаднали на земния спътник с космически тела от други звездни системи. Ученият уточнява, че на Луната има различни климатични условия със силни температурни колебания. През деня повърхността в екваториалните области се нагрява до плюс 130 – 150 градуса. А при такива температури е невъзможно летливи вещества да се задържат в повърхностния лунен слой. Автор Сергей ВЕТРОВ Източник Утро ру Снимка Роскосмос Превод Юлия Кунева


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар