Речник

Русенски студенти от специалност Български език и история усилено работят внаучноизследователска лаборатория, в която изучават езиковедското наследство на български писатели. Лабораторията беше създадена с помощта на д-р Владка Вълчева, съпруга на писателя Йордан Вълчев. При откриването д-р Вълчева дари архива на белетриста, като пожела студентите да използват данните за научни цели. В момента е в ход подготовка за издаването на речник с прабългарски думи, събрани от Йордан Вълчев.

Специалност Български език и история е разкрита през 2002 г. и е сред приоритетните специалности, определени от Министерството на образованието и науката, тъй като има необходимост от учители във всички степени на училищното образование. По време на обучението си студентите от специалността имат възможност да получават държавна стипендия и да кандидатстват за европейска стипендия, да се включат в програмите за студентска мобилност Еразъм и се обучават в европейски университети. Участват в съвместни инициативи с бъдещите си работодатели и са част от екипите на научни проекти.

  Учили на Запад се връщат у нас. За тях патриотизмът не е гола дума!

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионал­на квалификация „Учител по български език и литература“ и „Учител по история”. Това им дава възможност да работят както в системата на образованието, така и в музеи, архиви, библиотеки, като журналисти и PR. Завършилите могат да изпълняват и дейности в различни сфери на обществено-икономическия живот, за които се изисква висше образование.

Източник: Дарик