Столичното кино „Европа Палас” ще се превърне в бакалийница, въпреки че е паметник на културата

Със седмица закъснение от Министерство на културата изпратиха до медиите официален отговор на поисканото становище относно съдбата на старото кино „Европа Палас" на централната софийска улица „Алабин".

От позицията на ведомството става ясно, че сградата е защитена като паметник на културата, но въпреки това ще смени предназначението си и ще стане част от верига магазини за хранителни стоки. През 2016 г. обектът кино „Европа Палас" е определен като единична недвижима архитектурно-строителна културна ценност от новото време с категория „ансамблово значение". Киното е част от археологическия резерват „Антична Сердика и Средновековен Средец" и като такъв попада под специален режим на опазване.Имотът обаче е частна собственост. През 2007 г. е съгласуван проект за реконструкция и смяна на предназначението на сградата. През 2011 г. със становище на Министерството на културата е съгласувана виза за проучване и проектиране на реконструкция и преустройство на сградата на кинотеатър „Европа Палас". През 2017 г. със становище на министерството е съгласувана виза за инвестиционно проектиране на реконструкция, вътрешно преустройство и промяна на предназначението на кино „Европа Палас" в супермаркет. Новите стопани се задължават напълно да запазят материалната и образна автентичност на фасадите откъм ул. „Алабин" и ул. „Цар Калоян"; да намерят подходящо решение на привнесените елементи; да запазят оригиналния отстъп на входните витрини откъм ул. „Алабин"; всяка инвестиционна намеса под уличното ниво да се извършва под ръководството на археолог. Проектите, които от веригата супермаркети са предоставили за съгласуване с НИНКН, са одобрени, а експертите от Министерството на културата не са установили нарушение при свършената дотук работа по ремонт на сградата. Още преди седмица новите стопани на имота официално обясниха пред bTV, че ще запазят автентичността на сградата. Ремонтът и преустройството на киното в супермаркет вече тече с пълна сила. Агенция КРОСС


Автор: Михаил Онегин
Напиши коментар